مقالات

دیتالاگر دما

چرا ترموگراف ؟؟؟

استفاده از دستگاه دیتالاگر دما ( ترموگراف مدل testo175T1 ) در زنجیره سرد ضروری است ونقش مهمی در کنترل کیفیت

ادامه ...