در حال نمایش 7 نتیجه

testo 174H

قیمت اصلی تومان12.000.000 بود.قیمت فعلی تومان10.000.000 است.
مشخصات فنی

Technical Data

Temperature – NTC
Measuring range -4° to 158 °F / -20 to +70 °C
Accuracy ±0.9 °F (-4° to 158 °F) / ±0.5 °C (-20 to +70 °C)
Resolution 0.1 °F / 0.1 °C
 
Humidity – Capacitive
Measuring range 0 to 100 %rH*
Accuracy ±3 %rH (2 to 98 %rH) at 77 °F / ±3 %RH (2 to +98 %RH) at +25 °C ±0.03 %rF/K ±1 Digit
Resolution 0.1 %rH
* Not for condensing atmospheres.
General technical data
Weight 1.20 oz. / 34 g
Dimensions 2 x 1 x 0.7 in. / 60 x 38 x 18.5 mm
Operating temperature -4° to 158 °F / -20 to +70 °C
Housing Plastic
Protection class IP20
Channels 2 internal
Product colour Black
Standards 2011/65/EU; EU-guideline 2014/30/EU
Measuring rate 1 min - 24 h
Battery type 2 x 3V button cell (CR 2032)
Battery life 1 year (15 min measuring cycle, +25 °C)
Memory 16,000 measuring values
Storage temperature -40° to 158 °F / -40 to +70 °C

testo 174T

قیمت اصلی تومان12.000.000 بود.قیمت فعلی تومان10.000.000 است.
مشخصات فنی

Technical Data

General technical data
Weight 1.24 oz. / 35 g
Dimensions 2 x 1 x 0.7 in. / 60 x 38 x 18.5 mm
Operating temperature -22° to 158 °F / -30 to 70 °C
Housing Plastic
Protection class IP65
Channels 1 internal
Product colour White
Standards EU-guideline 2014/30/EU; 2011/65/EU
Measuring rate 1 min - 24 h
Battery type 2 x 3V button cell (CR 2032)
Battery life 500 days (15 min measuring cycle, +25 °C)
Memory 16,000 measuring values
Storage temperature -40° to 158 °F / -40 to +70 °C
 
Temperature – NTC
Measuring range -22° to 158 °F / -30 to +70 °C
Accuracy ±0.9 °F (-22° to 158 °F / ±0.5 °C (-30 to +70 °C)
Resolution 0.1 °F / 0.1 °C

testo 175H1

قیمت اصلی تومان12.000.000 بود.قیمت فعلی تومان10.000.000 است.

testo 175T1

قیمت اصلی تومان15.000.000 بود.قیمت فعلی تومان13.500.000 است.
مشخصات فنی

Technical Data

Temperature - NTC
Measuring range -31° to 131 °F / -35 to +55 °C
Accuracy ±0.9 °F (-31° to 131 °F) ±1 Digit / ±0.5 °C (-35 to +55 °C) ±1 Digit
Resolution 0.1 °F / 0.1 °C
 
General technical data
Weight 4.59 oz. / 130 g
Dimensions 4 x 2 x 1 in. / 89 x 53 x 27 mm
Operating temperature -31° to 131 °F / -35 to +55 °C
Housing Plastic
Protection class IP65
Channels 1 internal
Product colour white
Standards EU-guideline 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65/EU
Measuring rate 10 s - 24 h
Battery type 3 x AIMn type AAA or Energizer
Battery life 3 years (15 min. meas. rate, +25 °C)
Interface mini usb, SD card slot
Memory 1,000,000 measuring values
Storage temperature -31° to 131 °F / -35 to +55 °C

 

testo 184T3

قیمت اصلی تومان12.000.000 بود.قیمت فعلی تومان10.000.000 است.
مشخصات فنی

Technical Data

Temperature - NTC
Measuring range -31° to 131 °F / -35 to +55 °C
Accuracy ±0.9 °F (-31° to 131 °F) ±1 Digit / ±0.5 °C (-35 to +55 °C) ±1 Digit
Resolution 0.1 °F / 0.1 °C
 
General technical data
Weight 4.59 oz. / 130 g
Dimensions 4 x 2 x 1 in. / 89 x 53 x 27 mm
Operating temperature -31° to 131 °F / -35 to +55 °C
Housing Plastic
Protection class IP65
Channels 1 internal
Product colour white
Standards EU-guideline 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65/EU
Measuring rate 10 s - 24 h
Battery type 3 x AIMn type AAA or Energizer
Battery life 3 years (15 min. meas. rate, +25 °C)
Interface mini usb, SD card slot
Memory 1,000,000 measuring values
Storage temperature -31° to 131 °F / -35 to +55 °C

testo 622

قیمت اصلی تومان12.000.000 بود.قیمت فعلی تومان10.000.000 است.

یکبار مصرف

قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.000.000 است.
مشخصات فنی مشخصات کلی
سایر مشخصات
ذخیره داده 8640
تاخیر اولیه در شروع ذخیره داده 30 دقیقه
فاصله در ذخیره بین دو داده 10 دقیقه
محدوده زنگ هشدار 70~30 -درجه
عمر باتری 90 روز
ماندگاری 2 سال
رابط USB
جنس بسته بندی پوسته پلاستیکی
سطح حفاظت IP67 ضد آب
حداقل دماي قابل اندازه گيري (°C) -20
حداکثر دماي قابل اندازه گيري (°C) 60
صحت ±0.5°C