سرعت سنج جریان هوا
در ابتدا بهتر است با اصول توزیع هوا آشنا شویم:

دمای اتاق

توزیع هوا در اتاق باید به نحو متجانسی صورت گیرد تا تغییرات دما در قسمت  های مختلف اتاق از 2 درجه تجاوز نکند. اختلاف دمای قسمت های مختلف اتاق در گرمایش زمستان بیشتر از سرمایش (تابستان) آزار دهنده است.

هوای اولیه و ثانویه

هوای اولیه عبارت است از مقدار هوایی که مستقیما از دریچه وارد اتاق می شود و هوای ثانویه، حجمی از هوای اتاق است که توسط هوای اولیه جابجا شده همراه آن در گردش هوا شرکت می کند.

اندازه گیری پرتاب باد سیستم تهویه

سرعت جریان هوا در اتاق

بهترین سرعت حرکت هوا از نظر ساکنین اتاق 25 فوت بر دقیقه است، مخصوصا موقعی که نشسته باشند. برای ساختمان هایی از قبیل فروشگاه ها و کارخانجات که در آن ها افراد به آرامی در حال حرکت هستند، می توان این سرعت را تا 75 فوت بر دقیقه افزایش داد (با سرعت خروج هوا از دریچه اشتباه نشود). سرعت های بیشتر از حد مجاز در موقع برخورد هوا به صورت با بدن ساکنین ایجاد ناراحتی می کنند .

جهت جریان هوا

این مسئله نیز در ایجاد شرایط آسایش ساکنین دخالت دارد. شکل زیر می تواند راهنمای خوبی برای تعیین جهت جریان هوا برای افراد نشسته باشد.

طول پرتاب هوا

عبارت است از فاصله ای که جریان هوا نسبت به دریچه ورود هوا به اتاق می پیماید. این فاصله، از محل دریچه ورود تا نقطه ای که سرعت جریان هوا به حداقل معینی می رسد. اندازه گیری می شود. این سرعت حداقل، برابر است با 50 فوت بردقیقه که در فاصله 6.5 فوت بالای کف اتاق اندازه گرفته شده است. طول پرتاب هوا که با سرعت خروج هوا از دریچه تناسب دارد، باید برای دریچه های دیواری حداقل برابر 0.75 عرض اتاق درنظر گرفته شود.

سرعت هوا در خروج از دریچه

این سرعت باید با توجه به حد مجاز صدا در اتاق تعیین شود. جدول زیر سرعت های پیشنهادی برای خروج هوا از دریچه را ارائه می دهد. لازم به توضیح است که این سرعت ها بر مبنای سطح مفید دریچه تعیین گردیده اند و سطح مفید دربچه عبارتست از حاصل ضرب ابعاد دریچه منهای سطوح تیغه های دریچه.

انواع دریچه هوا

جهت توزیع بهتر هوا در اتاق یا فضای مورد تهویه، از دریچه توزیع استفاده می شود. همانطور که قبلا ذکر گردید، سرعت های مجاز در دریچه ورودی هوا به اتاق در جدول بالا ارائه شده اند. چون سرعت در دریچه ورود هوا به اتاق کمتر از سرعت هوا درکانال است، سطح دریچه از سطح مقطع کانال بزرگتر می باشد. اتصال دریچه به کانال باید به تدریج و با زاویه 15 درجه گسترش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت سرعت در وسط دریچه از حد مجاز فراتر رفته برای ساکنین ایجاد ناراحتی می کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36