دیتالاگر
در ساختمان های عمومی، صنعت و همچنین در بخش خصوصی ممکن است علاوه بر دما و رطوبت اندازه گیری برخی از مقادیر مربوط به هوا ضروری باشد. برای مثال مقدار CO2 موجود در هوا اطلاعاتی در مورد کیفیت هوای داخل خانه به ما ارائه می دهد پس به منظور اطمینان از IAQ دلپذیر به ثبت و ضبط منظمی از تکامل این مقادیر نیازمندیم. بهترین وسیله برای انجام این روند دیتا لاگرها می‌باشند.
جهت آزمایش شرایط بهینه برای محصولات خاص نیز میتوان از دیتالاگرها استفاده کرد که به طور خاص، اغلب از دیتالاگرهای دما استفاده می شود.
عوامل  موثر در انتخاب دیتالاگر مناسب کدامند ؟
پارامترهای قابل اندازه گیری
تعداد کانال اندازه گیری
نوع ثبت داده
امکان اتصال به کامپیوتر
آنلاین / آفلاین
دقت اندازه گیری
بازه ثبت پارامترها
فرمت گزارش خروجی