فشار در سیستم تهویه، یکی از مهم ترین پارامتر هایی است که باید توسط مهندسین مورد بررسی قرار داده شود. اکنون به دلیل اهمیت محاسبه فشار موجود سیستم های تهویه، کارشناسان ما این پست را ایجاد کرده اند. تا در مورد فشار استاتیک و دینامیک هواساز، نحوه محاسبه افت فشار در کانال هوا سیستم تهویه ، علت افت فشار در دستگاه هواساز و پیرامون دیگر مسائل مهمی فنی، اطلاعات جامعی به شما بدهیم. پس برای کسب اطلاعات در مورد فشار سیستم تهویه هوا در ادامه همراه ما باشید.
نحوه محاسبه فشار:
فشار نیرویی است که سیال بر واحد سطح به محیط پیرامون خود وارد می کند. خوب است بدانید که واحد اندازه‌گیری فشار در سیستم SI، پاسکال (N/m2) است. این واحد‌ها شامل پوند بر اینچ مربع (psi)، اتمسفر (psi) و یا میلیمتر جیوه می باشند. لازم به ذکر است که اندازه‌ گیری فشار به دو صورت کلی فشار استاتیک و فشار دینامیک انجام می ‌پذیرد. فرمول فشار هم به صورت P = F/A می توان محاسبه کرد. در ادامه همراه به طور جامع به سراغ بررسی فشار استاتیک و فشار دینامیک و فشار منفی و مثبت سیستم تهویه هوا رفته ایم.
فشار مثبت و منفی هوا به چه معناست ؟
قبل از اینکه وارد بحث فشار در سیستم تهویه بشویم، لازم است شما را با مفهوم فشار مثبت هوا و فشار منفی هوا بیشتر آشنا کنیم. جالب است بدانید که فشار مثبت به این معنی است که هوای وارد شده از بیرون بیشتر از هوای خروجی مکان می باشد. که این مسئله به شدت بر روی عملکرد سیستم تهویه هوا، که اساسا با ورود و خروج هوا در ارتباط است؛ تاثیر می گذارد. به تبع معنی کنترل نفوذ آلودگی در مناطق حساس و فشار مثبت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به همین جهت است که هنگام نصب تهویه، فشار مثبت آن را می سنجد.از سوی دیگر با فشار منفی هوا هم رو به رو هستیم. فشار منفی هوا، یعنی اینکه حجم هوای خروجی بیشتر از حجم هوای ورودی می باشد. به طور مثال در بیمارستان ها و مراکز پزشکی برای جلوگیری از انتقال هرگونه آلودگی از یک اتاق به اتاقی دیگر، عدم ورود ذرات معلق به اتاق عمل و از بین بردن میکروب ها از اتاق بیماران خاص، فشار اتاق را منفی می کنند. تا به طور مدام هوا خارج شود. اما خب آنجایی که هوا به طور طبیعی از ناحیه پرفشار به ناحیه کم فشار جریان پیدا می کند؛ لازم است در بیمارستان ها و مراکز درمانی و هر مکانی که به تمیز بودن هوا بیشتر از هر چیزی اهمیت داده می شود. از یک سیستم تهویه که فشار منفی ایجاد می کند استفاده شود